Giúp Ana điền vào bản khảo sát ngắn sau để Ana có thể trả lời bạn trong buổi workshop nhé

viVietnamese