Bảng câu hỏi tình trạng sức khỏe.

Vui lòng đọc và trả lời các câu hỏi dưới đây thật chính xác bằng cách chọn Có hoặc Không

Nếu bạn trả lời KHÔNG cho tất cả các câu hỏi, bạn sẽ được phép tham gia hoạt động thể chất – vui lòng ký vào tuyên bố tham gia và không hoàn thành phần còn lại của bảng câu hỏi. Trì hoãn việc tập sẽ tốt hơn khi:
– Bạn bị bệnh tạm thời như cảm lạnh hoặc sốt cho đến khi bạn cảm thấy khỏe hơn.
– Bạn đang mang thai – trước tiên hãy nói chuyện với nhân viên y tế hoặc bác sĩ của bạn.
– Sức khỏe của bạn thay đổi – trong trường hợp này, hãy tiếp tục phần còn lại của bảng câu hỏi và nói chuyện với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế của bạn.
Nếu bạn trả lời cho một hoặc nhiều câu hỏi khác, vui lòng hoàn thành phần còn lại của bảng câu hỏi

(Visited 5 times, 1 visits today)
viVietnamese