Activities

RỦ RÊ ĐI TẬP GROUP WORKOUT CUỐI TUẦN KẾT HỢP CHỤP ẢNH THỂ THAO

Group workout at Hustle Gym + Sporty Photo shooting Day Diễn ra vào 31.10.2021 và 14.11.2021, nếu nhiều người đăng ký, Ana sẽ tổ chức thêm các ngày khác nữa nhé. CHƯƠNG TRÌNH GỒM: 01 buổi tập chung nhóm với HLV của Hustle Gym trong 50 phút (9 người + 1 HLV). Hustle Gym tài …

RỦ RÊ ĐI TẬP GROUP WORKOUT CUỐI TUẦN KẾT HỢP CHỤP ẢNH THỂ THAO Read More »

viVietnamese