16 ĐIỀU MÀ TẬP LUYỆN GIÚP MÌNH TRỞ NÊN HẠNH PHÚC HƠN

16 things exercises can make us happier

 •  TĂNG CƯỜNG DOPAMINE TRONG NÃO:
 •  THÚC ĐẨY NGUỒN NĂNG LƯỢNG CỦA CƠ THỂ
 •  GIẢM LO ÂU VÀ PHIỀN MUỘN
 •  GIẢM CĂNG THẲNG (STRESS)
 •  LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH “SUY GIẢM NHẬN THỨC
 •  TỰ TIN HƠN
 •  TĂNG KẾT NỐI VỚI CỘNG ĐỒNG
 •  NGỦ NGON HƠN
 •  SÁNG TẠO HƠN
 •  BẠN TRỞ NÊN CỰC KỲ HIỆU SUẤT TRONG CÔNG VIỆC
 •  TĂNG CƯỜNG TRÍ NHỚ
 •  TRỞ NÊN THƯ GIÃN HƠN
 •  KHẢ NĂNG ĐƯƠNG ĐẦU VỚI KHÓ KHĂN
 •  KIỂM SOÁT ĐƯỢC CHỨNG NGHIỆN
 •  TẬN HƯỞNG HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
 •  TĂNG SỨC MẠNH CHO NÃO BỘ

Nguồn tham khảo: www.ncbi.nlm.nih.gov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *