Làm Thế Nào Để Tập Thể Dục Trở Thành Lối Sống

Nếu các bạn có theo dõi Ana và các hoạt động của nhóm Saigon Healthy Lifestyle mà Ana thành lập, các bạn sẽ thấy Ana là một người cổ vũ lối sống năng động và khoẻ mạnh. Bản thân Ana trước đây từng là người lười tập thể dục nhưng Ana vẫn rất năng động, vẫn đi du lịch và chịu khó giao lưu học hỏi. Nhưng lúc đó, Ana chưa có sức khoẻ như bây giờ nên có nhiều hoạt động mà Ana không dám thử sức dù rất muốn, việc không có sức khoẻ đã làm cho các trải nghiệm trong cuộc sống của Ana chưa trọn vẹn. Chính vì thế, khi đã giảm cân được và tự tin hơn, Ana không muốn dừng lại, Ana muốn biến việc tập thể dục là niềm vui và là lối sống chứ không chỉ dừng lại ở việc giúp giảm cân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *